Návod na dekalcifikáciu

VŠEOBECNÝ NÁVOD NA ODVÁPNENIE

Vzhľadom na rôznorodosť strojov, je zrejme trúfalé  uvádzať presný návod na odvápňovanie. Napriek tomu, sme na základe skúseností dali dokopy " univerzálny " návod, ktorý by Vám mohol byť nápomocný. V princípe ide vždy len o to, aby dekalcifikačný roztok cca 30 až 45 min. pôsobil na útroby kávovaru. To sa dá dosiahnúť takto :

Odvápnenie:

 1. Do 1 litrovej nádoby s letnou vodou pridajte práškový  odvápňovač  a rozmiešajte ho.

 Odporúčané dávkovanie je (1polievková lyžica  odvápňovača/1L vody)

2. Takto pripravený roztok  vylejte do nádoby na vodu v presovare.

3. Prázdnu nádobu (v ktorej ste rozpustili  odvápňovač ) podložte pod výtok na vodu.

4. Stlačte tlačidlo odvápnenia na dobu cca 10 sekúnd a otočte ventil na vodu/paru.

5. Spustí sa program odvápnenia – cca každú minútu sa vypustí trošku vody až kým sa voda neminie.

6. Počkajte kým sa program ukončí – nádobka na vodu ostane prázdna a začnú blikať všetky kontrolky. Vypnite ventil na vodu a vyprázdnite nádobku s použitým odvápňovačom a prázdnu ju dajte späť.

7. Vyberte nádobku na vodu, umyte ju a naplňte čistou studenou vodou.

8. Založte nádobku na vodu do presovaru a otočte ventil na vodu. Teraz bude vytekať čistá voda už v kuse – netreba nič stláčať. Nechajte vyprázdniť celu nádobku s vodou.

9. Doplňte vodu a pre istotu urobte 1 – 2 kávy.

10. Odporúčam po odvápnení umyť aj centrálnu jednotku pod tečúcou vodou.

  Týmto je odvápnenie ukončené. Zabralo to trošku času,  ale predĺžili ste presovaru životnosť a bude Vám naďalej dobre slúžiť .

 Poznámka č.1  :

 V prípade, že Váš presovar nemá program automatického odvápnenia,  môžete odvápňovač vypúšťať manuálne otváraním a zatváraním ventilu na vodu.  Inak je postup rovnaký.

Poznámka č.2 :

V obchodnej sieti sú v predaji zvyčajne odvápňavače, ktoré spotrebujete na 1 odvápňovací cyklus, čo je relatívne drahé . V našom eshope dostanete kúpiť profesionálny 1 kg prostriedok , ktorý Vám vydrží asi na 25 až 50 odvápňovacích cyklov. To predstavuje obrovskú úsporu nákladov na prevádzku stroja.