Balík Small

BALÍK VHODNÝ PRE FIRMY DO 50 ZAMESTNANCOV
 - dodáme vlastný kávomat s mincovníkom zdarma, pripojíme a uvedieme do prevádzky zdarma  - zabezpečujeme dopĺňanie surovín, technický a hygienický servis , servisný zásah v prípade poruchy   
- poskytujeme servis a výmenu náhradných dielov zdarma počas celej doby trvania zmluvy 
 - garantujeme nastavenie dávkovania automatov tak,  aby Vaši zákazníci a zamestnanci boli spokojní s kvalitou nápojov           
- poskytujeme širokú ponuka nápojov v automate cca až 10 druhov nápojov                                 
Výsledný profit pre odberateľa : pitný režim pre zamestnancov, zvýšenie imidžu firmy, 24 hodinový prístup k občerstveniu
V prípade záujmu poskytneme zľavu z ceny nápojov pre Vašich zamestnancov