Balík Small

BALÍK  SMALL

BALÍK VHODNÝ PRE FIRMY DO 50 ZAMESTNANCOV

Špecifikácia ponuky :

 - dodáme vlastný kávomat s mincovníkom zdarma, pripojíme a uvedieme do prevádzky zdarma  - zabezpečujeme dopĺňanie surovín, technický a hygienický servis , servisný zásah v prípade poruchy   

- poskytujeme servis a výmenu náhradných dielov zdarma počas celej doby trvania zmluvy 

 - garantujeme nastavenie dávkovania automatov tak,  aby Vaši zákazníci a zamestnanci boli spokojní s kvalitou nápojov           

- poskytujeme širokú ponuka nápojov v automate cca až 10 druhov nápojov                                 

Výsledný profit pre odberateľa : pitný režim pre zamestnancov, zvýšenie imidžu firmy, 24 hodinový prístup k občerstveniu

Ceny všetkých nápojov na automate : € 0,50

V prípade záujmu poskytneme zľavu z ceny nápojov pre Vašich zamestnancov

Preferovaný typ automatu :