Balík Prenájom

BALÍK PRENÁJOM

VHODNÝ PRE MO PREDAJNE, VO SKLADY A INÉ PREVÁDZKY

Špecifikácia ponuky :

- automat dodáme a nainštalujeme zdarma   

Ponúkame výhodnú cenu za prenájom automatu 65,00 € bez dph.  poplatok  zahŕňa dodanie automatu, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu na prevádzku, servis a náhradné diely počas celej doby trvania zmluvy - odberateľ sa zaväzuje odoberať všetky suroviny potrebné na výrobu nápojov od prenajímateľa automatu  - ceny nápojov na automate nastavíme podľa požiadaviek nájomcu  - dopĺňanie surovín a hygienický servis zabezpečuje nájomca  Pri predaji už 20 nápojov denne a dodržaní doporučenej ceny za nápoj 0,40 € budú Vaše   výsledné náklady na prevádzku nulové, pri vyššom predaji budete dokonca  vytvárať zisk Výsledný profit pre odberateľa – zabezpečenie občerstvenia pre zákazníkov a zamestnancov bez nutnosti investovať a viazať finančné prostriedky