Balík Prenájom

VHODNÝ PRE MO PREDAJNE, VO SKLADY A INÉ PREVÁDZKY
Ponúkame výhodnú cenu za prenájom automatu 65,00 € bez dph.  Poplatok  zahŕňa dodanie automatu, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu na prevádzku, servis a náhradné diely počas celej doby trvania zmluvy . Odberateľ sa zaväzuje odoberať všetky suroviny potrebné na výrobu nápojov od prenajímateľa automatu . Ceny nápojov na automate nastavíme podľa požiadaviek nájomcu . Dopĺňanie surovín a hygienický servis zabezpečuje nájomca.  Pri predaji už 20 nápojov denne a dodržaní doporučenej ceny za nápoj 0,50 € až 0,60  budú Vaše výsledné náklady na prevádzku nulové, pri vyššom predaji budete dokonca vytvárať zisk.  Výsledný profit pre odberateľa – zabezpečenie občerstvenia pre zákazníkov a zamestnancov bez nutnosti investovať a viazať finančné prostriedky.