Ako použiť odvápňovač Philips

NÁVOD K ODVÁPŇOVAČU PHILIPS

Pri odváňovaní postupujte podľa návodu od výrobcu kávovaru. V prípade, že návod nie je dostupný, je možné postupovať podľa nasledovného návodu:

1. Do cca 1,5 litrovej nádoby vylejte celý odvápňovač a dolejte čistú vodu

2. Rozriedený odvápňovač vylejte do nádoby na vodu v presovare.

3. Prázdnu nádobu (v ktorej ste rozrábali odvápňovač ) podložte pod výtok na vodu.

4. Stlačte tlačidlo odvápnenia na dobu 10 sekúnd a otočte ventil na vodu/paru.

5. Spustí sa program odvápnenia – cca každú minútu sa vypustí trošku vody až kým sa voda neminie.

6. Počkajte kým sa program ukončí – nádobka na vodu ostane prázdna a začnú blikať všetky kontrolky. Vypnite ventil na vodu a vyprázdnite nádobku s použitým odvápňovačom a prázdnu ju dajte späť.

7. Vyberte nádobku na vodu, umyte ju a naplňte čistou studenou vodou.

8. Založte nádobku na vodu do presovaru a otočte ventil na vodu. Teraz bude vytekať čistá voda už v kuse – netreba nič stláčať. Nechajte vyprázdniť celu nádobku s vodou.

9. Doplňte vodu a pre istotu urobte 1 – 2 kávy.

10. Odporúčame po odvápnení umyť aj centrálnu jednotku pod tečúcou vodou.

11. Týmto je odvápnenie ukončené. Zabralo to trošku času ale predĺžili ste presovaru životnosť a bude Vám naďalej robiť dobrú kávu .

12. V prípade ak Váš presovar nemá program automatického odvápnenia môžete odvápňovač vypúšťať manuálne otváraním a zatváraním ventilu na vodu. Inak je postup rovnaký.

Varovanie:

Prípravok pôsobuje vážne podráždenie očí v prípade ich zasiahnutia.

Skladovať mimo dosahu detí! Po použití umyť zasiahnutú pokožku prúdom vody! Pri práci používajte ochranné rukavice a okuliare!

Postup pri zasiahnutí očí: Vypláchnite prúdom vody počas niekoľko minút. Odstráňte kontaktné šošovky ak ich používate a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak potrebujete lekársku pomoc, prineste so sebou aj obal od prípravku.