Mazanie sparovacej jednotky

Keďže sa často stáva, že kávovar nefunguje správne len z dôvodu chýbajúceho mazania sparovacej jednotky, prinášame Vám jednoduchý návod na jej mazanie.

1. Vypojte kávovar zo siete

2. Vyberte sparovaciu jednotku podľa pokynov výrobcu

3. Vyčistite sparovaciu jednotku v umývadle pod tečúcou vodou a vysušte ju alebo ju nechajte voľne vyschnúť

4. Mazadlom natrite kĺby sparovacej jednotky a cesty, v ktorých sa pohybuje jej pohyblivá časť

5. Vložte sparovaciu jednotku späť do kávovaru podľa pokynov výrobcu

Týmto procesom ste uľahčili prevodovke kávovaru prácu a odvďačí sa Vám dlhšou životnosťou.

Na mazanie sparovacej jednotky použite certifikovanú vazelínu pre styk s potravinami, ktorú nakúpite tu : https://tvojakava.sk/281-mazanie

Poznámka : Pri niektorých typoch kávovarov, nie je sparovaciu jednotku možné vytiahnúť bez rozoberania kávovaru, preto túto činnosť prenechajte odbornému servisu / typicky Jura, Nivona/