Chránime životné prostredie

SVOJ ODPAD TRIEDIME

Staráme sa o životné prostredie a svoj odpad triedime. Prostredníctvom  spoločnosti Envipak, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti týkajúce sa separovania odpadu, prispievame na triedenie odpadu. Takto prispievame k udržateľnému rozvoju našej Zeme.