1. EKOLOGICKÉ DORUČOVANIE S DPD

S DPD preprava vášho tovaru nezanecháva stopy na životnom prostredí.

Ako to robíme?

DPDgroup počas celého roka meria množstvo oxidu uhličitého, ktoré pri svojej činnosti vypustia do ovzdušia kamióny a kuriérske prepravné vozidlá pri doručovaní zásielok. Množstvo emisií CO2 na každý balík v cestnej preprave redukujeme využívaním vozidiel s alternatívnym pohonom, optimalizáciou trás a zvyšovaním miery úspešného doručenia na prvý pokus cez produkty ako sú Predict a Pickup. Zostávajúce emisie kompenzujeme financovaním environmentálnych projektov. V spolupráci s lídrom na trhu s uhlíkom, so spoločnosťou EcoAct, podporujeme 6 environmentálnych projektov v Európe, Turecku a Indii, ktoré sa zameriavajú na obnoviteľnú energiu a energetickú premenu. Výsledkom je, že všetok CO2 vypustený do ovzdušia našej planéte kompenzujeme. Všetky balíky doručované cez DPD sú teda uhlíkovo neutrálne a nezanechávajú stopu na životnom prostredí.

Pre viac informácií kliknite na :

https://youtu.be/AJ3Ayd4I4wo

2. SVOJ ODPAD TRIEDIME

Staráme sa o životné prostredie a svoj odpad triedime. Prostredníctvom  spoločnosti Envipak, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti týkajúce sa separovania odpadu, prispievame na triedenie odpadu. Takto prispievame k udržateľnému rozvoju našej Zeme.