Náš tím 

      Fakturácia :                              Vedúci skladu :                      Objednávky :          

                                     

  Mgr. Erika Kročková                           Marián Maťaš                           Ing. Ján Hadžala

___________________________________________________________________________

Obchodný zástupca :            Balenie a expedícia tovaru:                    Technik :

                                                                        

Mgr. Matej Škutka                               Richard Němec                              Viktor Timko    

___________________________________________________________________________

     Technik :

  

    Ing. Jan Voral