Verejnosť

VHODNÝ PRE VEREJNÉ A PRIVÁTNE BUDOVY
  • - prenajmeme si plochu 1 m2 potrebnú na umiestnenie automatu
  • - uhradíme poplatky za spotrebované médiá a poplatky vyplývajúce z VZN mesta
  • - automat dodáme a nainštalujeme zdarma
  • - zabezpečujeme dopĺňanie surovín, technický a hygienický servis 3x týždenne, servisný zásah v prípade poruchy kedykoľvek nonstop 24 hodín aj cez víkendy
  • - garantujeme kvalitné nastavenie dávkovania automatov
  • - široká ponuka nápojov / cca 10 druhov  /
  • - určujeme si cenu nápojov v závislosti od výšky platieb za nájom a počtu odobratých nápojov
 Výsledný profit pre majiteľa budovy – príjem z nájmu, poskytovanie občerstvenia pre nájomcov, zamestnancov a návštevy