Veľké firmy

BALÍK  PROFI  

VHODNÝ PRE FIRMY  S POČTOM ZAMESTNANCOV 50 A VIAC

Špecifikácia ponuky :

  • - automaty dodáme a nainštalujeme zdarma
  • - zabezpečujeme dopĺňanie surovín, technický a hygienický servis 3x týždenne, servisný zásah v prípade poruchy kedykoľvek nonstop 24 hodín vrátane víkendov
  • - garantujeme nastavenie dávkovania automatov tak, aby Vaši zamestnanci boli     spokojní s kvalitou nápojov
  • - široká ponuka nápojov / 10 až 12 / druhov a kusového tovaru / cca 60 druhov /
  • - možnosť spolupráce na skúšobnú dobu
  • - možnosť dodania alternatívnych platobných systémov / žetóny, kľúče alebo karty           s dobíjaním kreditu /
  • - možnosť dodania kávovarov do kancelárií firmy zdarma
  • - pri vyššom počte zamestnancov možnosť dodať viac automatov
  • - v prípade záujmu možnosť dodávania čerstvých bagiet

 

Ceny  nápojov na kávomate  pre Balík PROFI  nastavíme v cenových hladinách  € 0,30 až € 0,40 podľa druhu nápoja.

Ceny a sortiment kusového tovaru v tovarovom automate pre Balík PROFI : zmluvné ceny podľa dohody

Výsledný profit pre firmu – pitný režim, spokojnosť zamestnancov, výrazné skrátenie doby prípravy nápojov počas prestávok, v prípade tovarového automatu aj možnosť nákupu tovaru 24 hodín denne