Pomoc v núdzi

CHARITATÍVNE CIELE :

Priebežne podľa našich možností podporujeme neziskové organizácie , ktoré sa starajú o deti, starých či chorých ľudí.

Snažíme sa poskytovať  pomoc ľudom, ktorí nemajú také šťastie ako my ostatní. Podporujeme tieto organizácie : 

 

Dis+

Červeny nos / Clown doctors/

 

Kvapka nádeje

Vážený O Kvapku Lepší darca ,

      Dovoľte, aby sme sa Vám menom NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE, ako aj menom detských pacientov Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave srdečne poďakovali za to, že ste sa Vaším darom Shell CLUBSMART bodov rozhodli participovať na spoločnom projekte NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE a spoločnosti Shell a pomôcť tak detskej onkológií na Slovensku.

     Váš štedrý dar Shell CLUBSMART bodov, ktorý predstavuje finančný príspevok vo 0,03 EUR za každý darovaný bod bude použitý pri financovaní rekonštrukcie Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a sanitárnych priestorov DFNsP Bratislava.

     Realizácia týchto projektov je nevyhnutnou súčasťou kontinuálnej starostlivosti o detských pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov, ktorí vyžadujú starostlivosť na DKAIM pre život ohrozujúce komplikácie s potrebou pľúcnej ventilácie a katecholamínovej podpory pri multiorgánovom zlyhávaní v dôsledku komplikácií v súvislosti s liečbou.

     Nadácia Kvapka Nádeje aktuálne organizuje celoslovenskú charitatívnu kampaň “Dobrák od Kosti”www.dobrakodkosti.sk, zameranú na získanie nových darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene. Sme hrdí na to, že sa prostredníctvom našich kampaní sa do registra darcov prihlásilo do dnešného dňa už viac ako 6.000 nových potenciálnych darcov kostnej drene, čím sa nám podarilo výrazne zvýšiť šancu na nájdenie vhodného darcu pre pacientov čakajúcich na transplantáciu kostnej drene.

     Teší nás, že sa každým dňom zvyšuje počet štedrých ľudí, ktorí MAJÚ SLINU byť s Kvapkou Nádeje O KVAPKU LEPŠÍ a dať tak detským onkologickým a hematologickým pacientom KVAPKU NÁDEJE, aby MOHLI DETI OPÄŤ VYSTRÁJAŤ.  

     Sme radi že sa nám aj Vaším pričinením podarilo osloviť širokú verejnosť a dokázať tak, že chuť pomáhať je na Slovensku súčasťou ľudskej prirodzenosti a zodpovednosti k ostatným.

Ešte raz ďakujeme a zostávame s úctou

www.kvapkanadeje.sk  www.facebook.com/kvapkanadeje